FL Studio All Plugins Edition

11.500.000 

 • Kích hoạt bằng tài khoản của bạn.
 • Bản quyền vĩnh viễn.
 • Miễn phí cập nhật trọn đời.
 • Đầy đủ tất cả các tính năng
 • Sở hữu tất cả Plugin độc quyền, chi tiết xem tại : Đây

PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CHÍNH HÃNG TẠI DZUS SCHOOL!!

Phần mềm sản xuất âm nhạc được tin dùng bởi rất nhiều Producer hàng đầu thế giới nay đã về Việt Nam.

Phiên bản All Plugins Bundle sở hữu tất cả Plugin trong phần mềm FL Studio.

Audio Tools

 • Edison
 • NewTone
 • Elastique time stretching
 • NewTime

Playlist Features

 • Audio Clips
 • Automation Clip
 • Audio Recording
 • Pattern Clips

Compressors/Limiters

 • Fruity Compressor
 • Fruity Limiter
 • Fruity Multiband Compressor
 • Fruity Soft Clipper
 • Maximus
 • Soundgoodizer
 • Transient Processor

Equalization (EQ)

 • Fruity Convolver
 • EQUO
 • Fruity 7 Band EQ
 • Fruity Parametric EQ
 • Fruity Parametric EQ2

Filtering

 • Fast LP
 • Filter
 • Free Filter
 • Love Filter
 • Vocoder
 • Vocodex

Multi FX

 • Effector
 • Hardcore

Reeverb

 • Convolver
 • Reeverb
 • Reeverb 2

Sampler Playback/ Manipulation

 • Audio Clip Generator
 • BooBass
 • Channel Sampler
 • DirectWave Player
 • DirectWave Full
 • FL Keys
 • FPC
 • Granulizer
 • Slicer
 • Slicex
 • Wave Traveller

Synthesizers

 • 3x OSC
 • Autogun
 • BassDrum
 • Beep Map
 • Drumpad
 • Drumaxx
 • FLEX
 • Fruity Kick
 • Fruity DX10
 • Groove Machine Synth
 • Harmless
 • Harmor
 • Minisynth
 • Morphine
 • Ogun
 • Poizone
 • Sakura
 • Sawer
 • Speech Synthesizer
 • Sytrus
 • Toxic Biohazard
 • Transistor Bass

Tools

 • Control Surface
 • Balance
 • Big Clock
 • Center
 • Patcher
 • dB Meter
 • HTML Notebook
 • LSD
 • Mute 2
 • Notebook
 • PanOMatic
 • Phase Inverter
 • Pitcher
 • Scratcher
 • Send
 • Stereo Enhancer
 • Stereo Shaper
 • Gross Beat

Visualization

 • Fruity Video Player2
 • Fruity Dance
 • Spectroman
 • Wave Candy
 • ZGameEditor Visualizer

Automation

 • Envelope Controller
 • Automation Clip Generator
 • Keyboard Controller

Automation Effects & Plugins

 • Formula Controller
 • Peak Controller
 • X-Y Controller

Delay / Echo

 • Delay
 • Delay 2
 • Delay 3
 • Delay Bank

Distortion

 • Blood Overdrive
 • Fast Dist
 • Fruity Squeeze
 • WaveShaper
 • Distructor

Included Content

 • Copyright Free Samples
 • Drum & Percussion
 • Loops
 • SFX
 • Vocals

Phasing / Flanging / Chorus

 • Chorus
 • Phaser
 • Flanger
 • Flangus

Piano roll & Sequencing

 • Step Sequencer
 • Piano roll
 • Event Editor

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “FL Studio All Plugins Edition”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *