1. VST Instrument

2. Plugin Vocal

3. Mixing

4. Mastering

Các Plugins & VSTs Hot

Vibe

3.560.000 

SLAP

3.200.000 
HOT

Trap Hiphop Combo

1.200.000 

Dandy

3.200.000 
HOT

DZUS Lofi Combo

1.200.000 

808 Studio 2

2.500.000 
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds
Giảm giá

AUTO-TUNE ACCESS

1.200.000 
Giảm giá

AX73

1.900.000 
Giảm giá

CA2600

600.000 
Giảm giá

Cherry Audio Synth Stack 2

6.000.000 
Giảm giá

DCO-106

600.000 
Giảm giá

Dreamsynth

940.000 
Giảm giá

DZUS Lofi Combo

1.200.000 
Giảm giá

DZUS Vina Houselak Combo

2.000.000 
Giảm giá

Eight Voice

600.000 
Giảm giá

ELKA PANTHER

1.900.000 
Giảm giá

Elka-X

940.000 
Giảm giá

Fabfilter Creative Bundle

8.000.000 

ĐỐI TÁC THÂN THIẾT