Wider

(1 đánh giá của khách hàng)

Wider là Plugin không gian – biến Sound Mono của bạn nghe rộng ra 2 bên tai (Stereo). Có thể kéo rộng đến 200%

1 đánh giá cho Wider

  1. anhtuanpham12@gmail.com

    Plunging hữu ích, tốt như tấm lòng của Bạn. Thank You !

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *