Fabfilter Timeless 3

3.200.000 

Đây là Plugin Delay có hiệu ứng rất Vintage, cổ điển của nhà Fabfilter.

PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CHÍNH HÃNG TẠI DZUS SCHOOL!!

Mã: FFT3 Danh mục: Thẻ: ,